بیتردش

در حال نمایش 5 نتیجه

بیتردش ها

محفظه های اختصاص داده شده به عصاره هایی که طعم های قوی و سخت دارند و نمی توان آنهارا با میزان های بالایی داخل نوشیدنی ریزش  کرد .

به همین دلیل از بیتردش ها استفاده می کنیم تا بتوانیم به میزان کم و دلخواه به نوشیدنی اضافه کرد.

مانند عصاره ریشه گیاهان، پوست مرکبات و غیره .